Nasi Specjaliści

Nasz zespół

mgr Łukasz Witek

Fizjoterapeuta, właściciel Centrum

mgr Tomasz Handy

Fizjoterapeuta

mgr Roma Sosnowska

Fizjoterapeutka

mgr Monika Jureczko

Fizjoterapeutka, Oligofrenopedagog